ถอดบทเรียนจากหนังสือเรียนที่ตนต่อต้าน หนังสือเรียนเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับความนิยม เพราะเป็นสื่อที่มีความสะดวก โรงเรียนสามารถสั่งซื้อได้โดยตรงกับทางสำนักพิมพ์ ปัจจุบันหลาย ๆ สำนักพิมพ์มีการออกแบบแผนการสอนให้กับครูด้วย เพิ่มความสะดวกในการเรียนการสอนมากขึ้นไปอีก แต่หนังสือเรียนที่หลายคนคาดหวังว่าจะเป็นหนังสือที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดกลับมีเรื่องที่ชาวเน็ตใช้คำว่า “แหก” ทัศนคติบ้ง ๆ ในหนังสือเรียนแทน ตัวอย่างความบ้งในหนังสือเรียนที่ได้รับการพูดถึง คำว่าบ้งเป็นภาษาพูดที่ใช้เรียกสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นไปตามจริต มีแนวคิดที่ผิดเพี้ยนและไม่อยู่บนพื้นฐานที่ควรเป็น หนังสือเรียนที่บ้งจึงเป็นหนังสือเรียนที่มีความแปลกของเนื้อหาและอาจจะมีเนื้อหาผิดเพี้ยน เช่น ขนมจีนกับการแต่งตัวไม่เหมาะสม โจทย์ข้อหนึ่งในหนังสือเรียนพระพุทธศาสนาถามเกี่ยวกับการแต่งกายของอดีตนักร้อง Kamikaze ขนมจีน กุลมาศ เจ้าของเพลงร็อคของคนแอบรักอย่างเพลงตามใจปาก ซึ่งภาพที่นำมาใช้ก็เป็นภาพปกอัลบั้มที่อยู่ในเสื้อยืดสีขาว กางเกงแล็กกิ้งสีดำ กรีดสโมกกี้อาย แต่เฉลยของหนังสือกลับบอกว่าการแต่งกายเช่นนี้ไม่เหมาะสม ด้วยเหตุผลว่าเป็นการแต่งกายแบบตะวันตก ปัจจุบันมีการเปลี่ยนภาพและแก้เฉลยแล้ว เสือร้องโฮกปิ๊บ บทกลอนวัยเด็กที่ไม่ได้คิดอะไร แต่ตอนนี้พอกลับมาอ่านหลายคนต้องงง เมื่อมีท่อนหนึ่งในบทกลอนเขียนว่าเสือร้องโฮกปิ๊บ ที่หลายคนมองว่าเสือพันธุ์อะไรร้องโฮกปิ๊บ และโฮกปิ๊บมันมาจากไหนกัน ทำความเคารพก่อนเขียนเรื่องราชวงศ์ คำสั่งของแบบฝึกหัดนี้คือเติมหมายเลขหน้ารูปพระมหากษัตริย์ไทย แต่ก่อนทำจะต้องทำความเคารพก่อนจนหลายคนสงสัยว่าการทำความเคารพก่อนช่วยในประเด็นอะไร แต่เมื่อเหลือบมองตัวชี้วัดก็ถึงบางอ้อ เพราะเป็นคำสั่งที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเอาไว้นั่นเอง ข้อสอบตีกรอบนักเรียน ประเด็นร้อนในปัจจุบันที่จะต้องได้รับการพูดถึงอย่างข้อสอบเด็ก ป.1 ที่เต็มไปด้วยความไม่เข้าใจและเรื่องเพศกับคำถามที่ว่าใครปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับเพศตัวเองมากที่สุด และตัวเลือก 3 ตัวเลือกจะมีทั้งการทำอาหาร การชกต่อย และการแต่งหน้าContinue Reading

เข้าใจโลกหลังโควิดเพื่อผลักดันการศึกษาอย่างถูกวิธี การศึกษาเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงมาก เพราะหลังจากเกิดการระบาดของโควิดและมีการสนับสนุนให้เรียนออนไลน์ขึ้นมีนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วหลายคน ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่บ้านมีฐานะยากจนไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้เนื่องจากขาดอุปกรณ์ในการเรียน บางคนอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีสมทบทุนเรื่องอุปกรณ์ แต่หลายคนกลับไม่มีโอกาสเช่นนี้จึง ต้องหยุดการเรียนของตนเองแล้วช่วยผู้ปกครองประกอบอาชีพแทน ในวันที่ 27 กันยายนมีการสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับทิศทางการศึกษาไทยหลายอย่าง ซึ่งมีความน่าสนใจมาก เพราะช่วยให้มองเห็นวิสัยทัศน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและทิศทางการศึกษา รวมถึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนต่อจะสามารถกลับมาเรียนต่อได้ทัน แนวทางการจัดการศึกษาออนไลน์ที่เหมาะควร การจัดการศึกษาในปัจจุบันจะเน้นเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรม ซึ่งภายในงานวิชาที่มีการแนะนำให้บรรจุในหลักสูตรการศึกษา ได้แก่ เรื่องประวัติชนชาติไทย วิเคราะห์สังคมไทยในปัจจุบัน นำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ 10 ทั้ง 4 ด้าน ไปปฏิบัติ สานต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผู้วางโครงสร้างการศึกษาต้องหารให้เด็กไทยได้เรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในชีวิต โดยระบุว่าหลายประเทศให้ความสนใจกับเรื่องนี้ ซึ่งก่อนการบรรจุก็ต้องมาพิจารณาว่าจริงเท็จประการใด การปรับเปลี่ยนการศึกษาหลังช่วงโควิด ประเด็นในส่วนของการปรับเปลี่ยนหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายจะมุ่งเน้นไปที่ประชาคมโลกมากขึ้น มีข้อแนะนำการศึกษาทั้งหมด 7 ข้อ ดังนี้ เน้นการคิดและยอมรับความจริง หรือ Mindset ก่อนเปลี่ยน Skill-Set เป็นหลักการที่เชื่อว่าทัศนคติที่ถูกต้องมีความสำคัญการมีทักษะที่หาตัวจับได้ยาก เพราะการมองโลกตามความเป็นจริงจะช่วยให้สามารถปรับตัวได้Continue Reading

วิกฤติทางการศึกษาเมื่อโรงเรียนหายไปหลักพัน โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ใช้ในการบ่มเพาะความรู้ให้กับนักเรียน การที่มีโรงเรียนหลายแห่งกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ในชุมชนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการศึกษาเข้าถึงคนทุกกลุ่มมากขึ้น และการเข้าถึงการศึกษาที่มากขึ้นจะช่วยให้คนในแต่ละพื้นที่มีโอกาสได้งานที่ดีและประสบความสำเร็จได้ง่าย ส่งผลดีต่อประเทศชาติในระยะยาว แต่เนื่องจากวิกฤติโควิดทำให้โรงเรียนหลายแหล่งต้องปิดตัวลง ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาโดยตรงและได้รับผลกระทบ การศึกษาเป็นการยึดโยงระบบหลายระบบเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน ในวงการการศึกษาไม่ได้มีเพียงครูและนักเรียนเท่านั้น แต่ยังมีคนวางโครงสร้างการศึกษาอย่างกระทรวงศึกษาธิการ รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่วข้องกับการศึกษา เช่น โรงเรียน ในอดีตการศึกษาเล่าเรียนจะกระทำที่วัดและผู้ที่มีสิทธิ์เรียนหนังสือก็มีเพียงผู้ชายเท่านั้น แต่ปัจจุบันมีการเปิดกว้างมากขึ้น โรงเรียนกระจายตัวอยู่ทั่วไป โรงเรียนรัฐบาลจัดทำโดยรัฐบาลและได้รับเงินอุดหนุนในการประกอบกิจการ ทั้งค่าจ้างบุลากร ค่าบำรุงโรงเรียน และค่าจิปาถะอื่น ในขณะที่โรงเรียนเอกชนจะรับภาระค่าใช้จ่ายเอง แต่ก็แลกมาด้วยการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาในอัตราที่สูงกว่า ในยุคโควิดแบบนี้โรงเรียนเอกชนจึงได้รับผลกระทบมากกว่า เพราะไม่มีเงินอุดหนุนที่เพียงพอจากรัฐบาล ธุรกิจสิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ในที่นี้หมายถึงหนังสือเรียน หนังสือเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนจริงมีอยู่หลายบริษัท เช่น คุรุสภา อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) เอมพันธ์ และอื่น ๆ ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายหนังสือเรียน การที่นักเรียนต้องเรียนออนไลน์กันมากขึ้น ส่งผลให้การใช้สื่อเน้นไปที่สื่อออนไลน์เป็นหลัก หากสำนักพิมพ์ไม่ปรับตัว โอกาสที่จะได้รับผลกระทบก็สูงตามไปด้วย ธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ชุดรักเรียนมีอยู่หลายชุด ไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนธรรมดา ชุดพละโรงเรียน ชุดยุวกาชาด ชุดเนตรนารีContinue Reading

เรียนออนไลน์ให้รู้เรื่อง ตามบทเรียนทัน การเรียนออนไลน์เป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในช่วงโควิด-19 เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น ทำให้โอกาสในการแพร่เชื้อมีมาก นักเรียนและบุคลากรหลายคนจึงต้องเตรียมการเรียนการสอนทางออนไลน์แทน ถือว่าเป็นอีก New Normal ของชีวิตช่วงโควิดอีกอย่างหนึ่ง ข้อดีและข้อเสียของการเรียนออนไลน์ การเรียนออนไลน์เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงที่โควิดระบาด โดยช่วงแรกเป็นการขอความร่วมมือ ต่อมาจึงมีการประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราว การเรียนออนไลน์จึงกลายมาเป็นวิธีการเรียนรู้แบบ 100% ซึ่งการเรียนออนไลน์มีข้อดีและข้อเสีย ดังนี้ ข้อดีของการเรียนออนไลน์ เป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ เรียนได้ แม้จะอยู่กันคนละที่ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงเรียน ตื่นสายได้มากกว่าเดิม ข้อเสียของการเรียนออนไลน์ การขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียน เช่น iPad Tablet ภาระงานที่มากขึ้น เพราะการเก็บคะแนนทำได้ยาก เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการรับสารภายในห้องเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับอุปกรณ์ไอทีที่ใช้และค่าไฟที่เพิ่มมากขึ้น อาการหมดไฟและหดหู่จากการปรับตัวทางการเรียนที่นักเรียนบางคนอาจจะยังไม่คุ้นชิน การเรียนออนไลน์มีข้อดีและข้อเสีย หากจัดสรรการเรียนให้ถูกต้องจะเกิดข้อดีมากกว่าข้อเสีย แต่ในกรณีที่เรียนออนไลน์ 100% แบบนี้ ผลสำรวจชี้ให้เห็นข้อเสียมากกว่าข้อดี การเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ ก่อนการเรียนการสอนทางออนไลน์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนทั้งผู้เรียนและผู้สอน ดังนี้ การเตรียมตัวของผู้เรียน ทำร่างกายให้สดชื่น รับประทานอาหารให้เรียบร้อย ทบทวนบทเรียนมาก่อนล่วงหน้า ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์น็ตและเวลาเริ่มเรียนให้ดี ตรวจความเรียบร้อยของการบ้าน (ถ้ามี)Continue Reading

ไอเทมการเรียนที่ต้องมีในทุกยุคทุกสมัย หนังสือเรียนเป็นอุปกรณ์การเรียนชนิดหนึ่งที่ทุกปีจะต้องมีการซื้อหนังสือเรียนใหม่ให้ตอบสนองกับการเรียนที่สูงขึ้น ในอดีตพ่อแม่ต้องเสียเงินซื้อหนังสือเรียนใหม่ให้ลูก แต่ปัจจุบันมีโครงการหนังสือยืมเรียน หรือเรียนฟรี 15 ปีที่ช่วยออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนังสือเรียนลงไป แต่ปัจจุบันเริ่มมีการพูดถึงเนื้อหาในหนังสือเรียนมากขึ้น เราจึงมาดูกันว่ากว่าจะเป็นหนังสือเรียนแต่ละเล่มต้องผ่านอะไรมาบ้าง ประเภทของหนังสือเรียน หนังสือเรียนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ หนังสือเรียนพื้นฐานและหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ แต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน ดังนี้ หนังสือเรียนพื้นฐาน หนังสือเรียนพื้นฐานจะเป็นหนังสือเรียนที่ใช้เรียนในวิชาที่ได้รับการบรรจุลงในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาการการคำนวณ วิชาฟิสิกส์ หนังสือเรียนพื้นฐานเหล่านี้เมื่อผลิตออกมาแล้วจะต้องส่งให้กระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบก่อนตีพิมพ์และวางจำหน่าย หนังสือเรียนเสริม หนังสือเรียนเสริมเป็นหนังสือเรียนที่สำนักพิมพ์จัดทำขึ้นเอง เพื่อใช้เสริมในวิชาหลัก หรือเป็นทางเลือกในวิชาเสริมก็ได้ โดยหนังสือเสริมความรู้จะไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจจากกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้ผู้ผลิตสามารถออกแบบกิจกรรมได้ตามต้องการ แต่ต้องอิงผลการเรียนรู้จากกระทรวงประกอบเท่านั้นเอง หนังสือแต่ละประเภทจะมีความพิเศษแตกต่างกันออกไป การพิจารณาเลือกหนังสือจะขึ้นอยู่กับคณาจารย์ประจำวิชาและผู้บริหารของแต่ละโรงเรียน ทำให้หนังสือของโรงเรียนแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน ขั้นตอนการทำหนังสือเรียน การทำหนังสือเรียนจะมีความยากง่ายแตกต่างจากหนังสืออื่น ๆ เพราะการเขียนหนังสือเรียนจะต้องพิจารณาจากตัวผู้เรียน ธรรมชาติของวิชา และการประเมินผลจากกระทรวงศึกษาธิการ การเขียนหนังสือเรียนมีขั้นตอนโดยรวม ดังนี้ วางโครงร่างหนังสือ การวางโครงร่างหนังสือเป็นการที่ผู้เรียบเรียงกำหนดจำนวนหน้า ธีมของหนังสือ การนำเสนอต่าง ๆContinue Reading

สานสัมพันธ์ไทย-เกาหลีด้วย Dance Space ณ บุรีรัมย์ การศึกษาไทยในปัจจุบันพยายามที่จะออกนอกกรอบของห้องเรียน มีวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทักษะอาชีพและการคิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมพิเศษสำหรับเด็กในโรงเรียน การเต้นเองก็กลายมาเป็นกิจกรรมพิเศษที่หลายคนต้องการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเต้นสไตล์ K-Pop ทำให้มีการเริ่มเปิดโรงเรียนหรือเปิดพื้นที่ให้กับผู้ที่รักการเต้นโดยเฉพาะ ทำความรู้จักมูลนิธิ Happy Bean กับพื้นที่เต้นในจังหวัดบุรีรัมย์ Happy Bean เป็นโครงการบุญที่ให้ศิลปินเกาหลีได้ใช้พื้นที่ในการประชาสัมพันธุ์โครงการบุญของตนเอง ซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความสนใจ เพราะลิซ่า BlackPink เพิ่งเปิดโครงการ Dream Space ของตัวเองไป เป้นโครงการเก่ยวกับการให้พื้นที่สอนเต้นแก่เด็ก ๆในประเทศไทย ซึ่งลิซ่าเลือกโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดของเธอ ก่อนหน้าที่ลิซ่าเข้าร่วมโครงการนี้ก็มีศิลปินเกาหลีหลายคนทำโครงการนี้มาก่อน เช่น 2PM กับโครงการ Happy Energy ที่ให้พื้นที่ในการประมูลและบริจาคสิ่งของต่าง ๆ แล้วนำไปมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป Vixx เอ็น ที่บริจาคเงินให้กับผู้ป่วย ASL หรือผู้ป่วยกล้ามเนื้อ่อนแรง นี่เป็นเพียงตัวอย่างของโครงการดี ๆ อย่าง Happy BeanContinue Reading

สำหรับใครที่ไม่รู้ New York เป็นรัฐแรกในสหรัฐอเมริกาที่มีการประกาศชัยชนะเหนือโควิด เนื่องจากประชากร ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม คิดเป็น 70% ของผู้คนทั้งหมดในรัฐแล้ว ซึ่ง ที่ผ่านมานักเรียนจำเป็นที่จะต้องเรียนแบบออนไลน์ และ ไม่ได้กินข้าวกลางวันฟรี ทำให้ทาง โรงเรียนคืนให้ผู้ปกครองมากถึง 4,000 ต่อเดือน รัฐจ่ายเงินคืนให้กับผู้ปกครอง สำหรับครอบครัวที่เด็กเล็ก มีการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านมาเป็นระยะเวลานาน จะได้รับเงินสำหรับค่าอาหารกลางวัน ที่ไม่ได้ไปกินที่โรงเรียนเดือนละ $132 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือราวๆ 4,000 บาท ไทย แต่เด็ก 1 คน รวมถึง จะได้รับเงินชดเชย $82 ประมาณ 1,700 บาท ทุกๆเดือน เรื่องนี้ถูกประกาศโดย Andrew Cuomo ผู้ซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐ นิวยอร์ค ซึ่งเค้ากล่าวว่า มีเงินเยียวยาราวๆ 2.2 พันล้านดอลล่าร์ ที่จะแจกจ่ายให้กับผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับอาหารกลางวันContinue Reading