เรียนออนไลน์ให้รู้เรื่อง ตามบทเรียนทัน การเรียนออนไลน์เป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในช่วงโควิด-19 เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น ทำให้โอกาสในการแพร่เชื้อมีมาก นักเรียนและบุคลากรหลายคนจึงต้องเตรียมการเรียนการสอนทางออนไลน์แทน ถือว่าเป็นอีก New Normal ของชีวิตช่วงโควิดอีกอย่างหนึ่ง ข้อดีและข้อเสียของการเรียนออนไลน์ การเรียนออนไลน์เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงที่โควิดระบาด โดยช่วงแรกเป็นการขอความร่วมมือ ต่อมาจึงมีการประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราว การเรียนออนไลน์จึงกลายมาเป็นวิธีการเรียนรู้แบบ 100% ซึ่งการเรียนออนไลน์มีข้อดีและข้อเสีย ดังนี้ ข้อดีของการเรียนออนไลน์ เป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ เรียนได้ แม้จะอยู่กันคนละที่ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงเรียน ตื่นสายได้มากกว่าเดิม ข้อเสียของการเรียนออนไลน์ การขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียน เช่น iPad Tablet ภาระงานที่มากขึ้น เพราะการเก็บคะแนนทำได้ยาก เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการรับสารภายในห้องเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับอุปกรณ์ไอทีที่ใช้และค่าไฟที่เพิ่มมากขึ้น อาการหมดไฟและหดหู่จากการปรับตัวทางการเรียนที่นักเรียนบางคนอาจจะยังไม่คุ้นชิน การเรียนออนไลน์มีข้อดีและข้อเสีย หากจัดสรรการเรียนให้ถูกต้องจะเกิดข้อดีมากกว่าข้อเสีย แต่ในกรณีที่เรียนออนไลน์ 100% แบบนี้ ผลสำรวจชี้ให้เห็นข้อเสียมากกว่าข้อดี การเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ ก่อนการเรียนการสอนทางออนไลน์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนทั้งผู้เรียนและผู้สอน ดังนี้ การเตรียมตัวของผู้เรียน ทำร่างกายให้สดชื่น รับประทานอาหารให้เรียบร้อย ทบทวนบทเรียนมาก่อนล่วงหน้า ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์น็ตและเวลาเริ่มเรียนให้ดี ตรวจความเรียบร้อยของการบ้าน (ถ้ามี)Continue Reading