ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานก็มีความสำคัญ การสอบครูผู้ช่วยเป็นการสอบแข่งขันเพื่อหาผู้ที่จะมาประกอบอาชีพครูในอนาคต ซึ่งครูเหล่านี้จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีสวัสดิการดี พร้อมทั้งได้รับการนับหน้าถือตาจากคนมากมาย หลายคนจึงใฝ่ฝันอยากจะทำอาชีพครู ทำให้เกิดการสอบแข่งขันกันขึ้น ทำไม Emergency Room ถึงหลายมาเป็นเรื่องถกในวงกว้าง? ประเด็น Emergency Room มาจากข้อสอบครูผู้ช่วยปี 64 ที่มีข้อหนึ่งในวิชาภาษาอังกฤษถามที่ปรากฏคำว่า Emergency Room เพื่อถามว่า ผู้หญิงในเรื่องกำลังอยู่ที่ใดและมีควมรู้สึกอย่างไร ซึ่งคีย์เวิร์ด Emergency Room ช่วยให้เห็นสถานที่ได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นสถานที่เฉพาะ แต่จากความคิดเห็นบนเฟซบุ๊ก ผู้เข้าสอบหลายคนกลับตอบผิด ทำให้ต้องมาทบทวนว่าคำนี้เกิดปัญหาอะไรจนได้คำตอบของชาวเน็ต ดังนี้ ความคิดเห็นผสมข้อกัน ประเด็นที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่ผู้โพสต์ระบุเพียงข้อความภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลว่า Emergency Room เท่ากับห้องฉุกเฉินและกล่าวว่าตนเองตอบโรงเรียน ทำให้มีผู้มาแสดงความคิดเห็นมากมาย ภายหลังจึงมีผู้มาชี้แจงว่าเกิดจากการรวมความคิดเห็น 2 ข้อเข้าด้วย คือ ข้อที่ถามว่า Please walk don’t run in the hallways. At aContinue Reading

เรียนออนไลน์ให้รู้เรื่อง ตามบทเรียนทัน การเรียนออนไลน์เป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในช่วงโควิด-19 เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น ทำให้โอกาสในการแพร่เชื้อมีมาก นักเรียนและบุคลากรหลายคนจึงต้องเตรียมการเรียนการสอนทางออนไลน์แทน ถือว่าเป็นอีก New Normal ของชีวิตช่วงโควิดอีกอย่างหนึ่ง ข้อดีและข้อเสียของการเรียนออนไลน์ การเรียนออนไลน์เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงที่โควิดระบาด โดยช่วงแรกเป็นการขอความร่วมมือ ต่อมาจึงมีการประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราว การเรียนออนไลน์จึงกลายมาเป็นวิธีการเรียนรู้แบบ 100% ซึ่งการเรียนออนไลน์มีข้อดีและข้อเสีย ดังนี้ ข้อดีของการเรียนออนไลน์ เป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ เรียนได้ แม้จะอยู่กันคนละที่ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงเรียน ตื่นสายได้มากกว่าเดิม ข้อเสียของการเรียนออนไลน์ การขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียน เช่น iPad Tablet ภาระงานที่มากขึ้น เพราะการเก็บคะแนนทำได้ยาก เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการรับสารภายในห้องเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับอุปกรณ์ไอทีที่ใช้และค่าไฟที่เพิ่มมากขึ้น อาการหมดไฟและหดหู่จากการปรับตัวทางการเรียนที่นักเรียนบางคนอาจจะยังไม่คุ้นชิน การเรียนออนไลน์มีข้อดีและข้อเสีย หากจัดสรรการเรียนให้ถูกต้องจะเกิดข้อดีมากกว่าข้อเสีย แต่ในกรณีที่เรียนออนไลน์ 100% แบบนี้ ผลสำรวจชี้ให้เห็นข้อเสียมากกว่าข้อดี การเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ ก่อนการเรียนการสอนทางออนไลน์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนทั้งผู้เรียนและผู้สอน ดังนี้ การเตรียมตัวของผู้เรียน ทำร่างกายให้สดชื่น รับประทานอาหารให้เรียบร้อย ทบทวนบทเรียนมาก่อนล่วงหน้า ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์น็ตและเวลาเริ่มเรียนให้ดี ตรวจความเรียบร้อยของการบ้าน (ถ้ามี)Continue Reading