เตรียมพร้อมเรียนออนไลน์ เกรดไม่ตก สมาธิไม่เสีย

เรียนออนไลน์ให้รู้เรื่อง ตามบทเรียนทัน

การเรียนออนไลน์เป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในช่วงโควิด-19 เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น ทำให้โอกาสในการแพร่เชื้อมีมาก นักเรียนและบุคลากรหลายคนจึงต้องเตรียมการเรียนการสอนทางออนไลน์แทน ถือว่าเป็นอีก New Normal ของชีวิตช่วงโควิดอีกอย่างหนึ่ง

ข้อดีและข้อเสียของการเรียนออนไลน์

การเรียนออนไลน์เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงที่โควิดระบาด โดยช่วงแรกเป็นการขอความร่วมมือ ต่อมาจึงมีการประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราว การเรียนออนไลน์จึงกลายมาเป็นวิธีการเรียนรู้แบบ 100% ซึ่งการเรียนออนไลน์มีข้อดีและข้อเสีย ดังนี้

ข้อดีของการเรียนออนไลน์

 • เป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
 • เรียนได้ แม้จะอยู่กันคนละที่
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงเรียน
 • ตื่นสายได้มากกว่าเดิม

ข้อเสียของการเรียนออนไลน์

การเรียนออนไลน์มีข้อดีและข้อเสีย หากจัดสรรการเรียนให้ถูกต้องจะเกิดข้อดีมากกว่าข้อเสีย แต่ในกรณีที่เรียนออนไลน์ 100% แบบนี้ ผลสำรวจชี้ให้เห็นข้อเสียมากกว่าข้อดี

การเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์

นักเรียนกำลังเรียนออนไลน์
นักเรียนกำลังเรียนออนไลน์

ก่อนการเรียนการสอนทางออนไลน์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนทั้งผู้เรียนและผู้สอน ดังนี้

การเตรียมตัวของผู้เรียน

 • ทำร่างกายให้สดชื่น รับประทานอาหารให้เรียบร้อย
 • ทบทวนบทเรียนมาก่อนล่วงหน้า
 • ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์น็ตและเวลาเริ่มเรียนให้ดี
 • ตรวจความเรียบร้อยของการบ้าน (ถ้ามี)
 • เตรียมหนังสือหรือเนื้อหาที่ต้องใช้ในการเรียน

การเตรียมตัวของผู้สอน

 • เริ่มต้นบทเรียนด้วยความสดชื่นแจ่มใส
 • เตรียมสื่อการสอนให้สะดวกต่อการใช้งาน และควรมีความน่าสนใจ
 • ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต กล้องและไมค์ให้เรียบร้อย

การเตรียมตัวทั้ง 2 ฝ่ายมาอย่างดีจะช่วยให้บทเรียนมีความราบรื่นมายิ่งขึ้น

นโยบายอื่น ๆ ในโรงเรียนที่ลดการแพร่เชื้อโควิด

เนื่องจากการเรียนออนไลน์ได้รับการพูดถึงในวงกว้างและส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการเรียนออนไลน์ 100% ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างแตกต่างกันไป การที่นักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ โรงเรียนหลายแห่งจึงมีมาตรการที่ให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติ หากไม่ใช่โรงเรียนในพื้นที่สีแดงที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 • จัดตารางเรียนวันคู่และวันคี่

การจัดตารางเรียนวันคู่และวันคี่ช่วยลดความแออัดภายในโรงเรียนลง โดยวิธีนี้จะลดจำนวนนักเรียนในโรงเรียนต่อวันได้ถึงครึ่งหนึ่ง ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ ที่ช่วยป้องกันโควิด โอกาสในการติดเชื้อจึงน้อยลง

 • กั้นกระจกใสระหว่างโต๊ะนักเรียน

แผ่นใสหรือกระจกใสถูกหยิบมากั้นระหว่างนักเรียน เพื่อป้องกันละอองฝอยที่อาจกระเด็นถึงกันได้ โรงเรียนบางแห่งอาจจะใช้วิธีแยกโต๊ะเรียนให้ห่างกันก็ได้เช่นกัน

 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าเรียน

หน้ากากอนสมัยเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะช่วยป้องกันการสูดดมอากาศที่มีเชื้อไวรัสปะปนอยู่เข้าไป รวมถึงช่วยป้องกันการแพร่เชื้อในกรณีนักเรียนติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ

 • แบ่งเวลาหักกลางวันตามห้องเรียนหรือระดับชั้น

โรงอาหารมักจะเป็นสถานที่ที่แออัด ทำให้ต้องมีการจัดสรรเวลาในการพักรับประทานอาหารกลางวัน อาจจะแบ่งการพักให้ถี่กว่าเดิม แยกโซนรับประทานอาหารของแต่ละห้องอย่างชัดเจน หรืออนุญาตให้นักเรียนรับประทานอาหารบนโต๊ะเรียนของตนเองก็ได้เช่นกัน

การเรียนออนไลน์มีข้อดีหลัก ๆ คือการลดโอกาสแพร่เชื้อของโควิด-19 แต่เมื่อเทียบกับคุณภาพในการเรียนรู้ที่ลดน้อยลงไปของลูกหลาน ผู้ปกครองหลายคนจึงเห็นด้วยกับการเรียนในห้องเรียนมากกว่าและยินดีที่จะมาส่งลูกมาโรงเรียนด้วยตนเอง แม้จะไม่ค่อยได้ใช้รถช่วงโควิดแต่เพื่อการเรียนของลูกก็ต้องยอม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *