พิษโควิดในวงการการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนเอกชนปิดกว่าพันแห่ง

วิกฤติทางการศึกษาเมื่อโรงเรียนหายไปหลักพัน

โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ใช้ในการบ่มเพาะความรู้ให้กับนักเรียน การที่มีโรงเรียนหลายแห่งกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ในชุมชนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการศึกษาเข้าถึงคนทุกกลุ่มมากขึ้น และการเข้าถึงการศึกษาที่มากขึ้นจะช่วยให้คนในแต่ละพื้นที่มีโอกาสได้งานที่ดีและประสบความสำเร็จได้ง่าย ส่งผลดีต่อประเทศชาติในระยะยาว แต่เนื่องจากวิกฤติโควิดทำให้โรงเรียนหลายแหล่งต้องปิดตัวลง

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาโดยตรงและได้รับผลกระทบ

การศึกษาเป็นการยึดโยงระบบหลายระบบเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน ในวงการการศึกษาไม่ได้มีเพียงครูและนักเรียนเท่านั้น แต่ยังมีคนวางโครงสร้างการศึกษาอย่างกระทรวงศึกษาธิการ รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่วข้องกับการศึกษา เช่น

การเรียนหนังสือในวัด
  • โรงเรียน

ในอดีตการศึกษาเล่าเรียนจะกระทำที่วัดและผู้ที่มีสิทธิ์เรียนหนังสือก็มีเพียงผู้ชายเท่านั้น แต่ปัจจุบันมีการเปิดกว้างมากขึ้น โรงเรียนกระจายตัวอยู่ทั่วไป โรงเรียนรัฐบาลจัดทำโดยรัฐบาลและได้รับเงินอุดหนุนในการประกอบกิจการ ทั้งค่าจ้างบุลากร ค่าบำรุงโรงเรียน และค่าจิปาถะอื่น ในขณะที่โรงเรียนเอกชนจะรับภาระค่าใช้จ่ายเอง แต่ก็แลกมาด้วยการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาในอัตราที่สูงกว่า ในยุคโควิดแบบนี้โรงเรียนเอกชนจึงได้รับผลกระทบมากกว่า เพราะไม่มีเงินอุดหนุนที่เพียงพอจากรัฐบาล

  • ธุรกิจสิ่งพิมพ์

สิ่งพิมพ์ในที่นี้หมายถึงหนังสือเรียน หนังสือเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนจริงมีอยู่หลายบริษัท เช่น คุรุสภา อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) เอมพันธ์ และอื่น ๆ ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายหนังสือเรียน การที่นักเรียนต้องเรียนออนไลน์กันมากขึ้น ส่งผลให้การใช้สื่อเน้นไปที่สื่อออนไลน์เป็นหลัก หากสำนักพิมพ์ไม่ปรับตัว โอกาสที่จะได้รับผลกระทบก็สูงตามไปด้วย

  • ธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

ชุดรักเรียนมีอยู่หลายชุด ไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนธรรมดา ชุดพละโรงเรียน ชุดยุวกาชาด ชุดเนตรนารี ชุดลูกเสือ ชุดเรียนนศท. การเรียนออนไลน์ในช่วงโควิดก็ส่งผลต่อธุรกิจเสื้อผ้าเช่นกัน

  • สถาบันกวดวิชา

ความเหนื่อยล้าจากการเรียนทำให้การเรียนเพิ่มเติมหรือกวดวิชากลายเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความสนใจของผู้เรียนเลย สถาบันกวดวิชาหลายแห่งจึงมีโอกาสที่ต้องปิดตัวลงเช่นกัน

การปิดตัวลงของธรกิจที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง แม้จะเป็นเพราะพิษโควิด แต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่น่าเป็นห่วงในวงการการศึกษาของไทยไม่น้อย

สาเหตุที่โรงเรียนเอกชนหลายแห่งต้องปิดตัวลง

โรงเรียนเอกชนเริ่มทยอยปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีข่าวโรงเรียนเอกชนปิดตัวลงไปแล้วไม่ต่ำกว่าพันแห่ง โดยสาเหตุหลัก ๆ มีดังนี้

  • ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร

ในภาวะวิกฤตเช่นนี้แต่ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรกลับยังคงเดิม แม้จะมีการลดเงินเดือนบุคลากรบางโรงเรียนก็ยังคงไม่เพียงพอที่จะประคองกิจการต่อไปได้

  • นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา

การที่นักเรียนหลุดอกจากระบบการศึกษาหรือไม่เรียนต่อแล้วด้วยเหตุผลใดก็ตามล้วนเป็นเรื่องน่าเศร้า นอกเหนือจากการสูญเสียกำลังทางการศึกษาไปแล้ว โรงเรียนเอกชนยังต้องสูญเสียรายได้ช่องทางหนึ่งด้วย

  • ความนิยมในการเรียนเอกชนน้อยลง

ธุรกิจกวดวิชาเข้ามามีบทบาทในช่วงที่ผ่านมา ก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิด ทำหใคนเลือกที่จะเรียนเพิ่มเติมแทนการจ่ายค่าเทอมที่แพงขึ้นในโรงเรียนเอกชน

การเกิดวิกฤติโรคระบาดขึ้นแบบนี้ต่อให้ตัดแขนตัดขาหรือกินให้น้อยลงนผอมเหมือนใช้ปากกา ลดน้ำหนักก็คงไม่ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัว หลายคนจึงตัดใจปิดโรงเรียนเพื่อตัดค่าใช้จ่ายไปเลย หวังว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเราจะได้เห็นโรงเรียนเอกชนกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *